Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /var/www/nlgoed-sanunding/wordpress/current/wp-content/themes/ngdt/goede-doelen-overzicht.php on line 10
» Goede doelen

Humanitas

Bestaat sinds: 1945-05-01 00:00:00
ISS score: 87

Humanitas is er voor mensen die op eigen kracht iets willen doen aan een situatie. Bij ons vind je de tools om weer verder te kunnen. Jaarlijks bieden ruim 22.000 goed getrainde vrijwilligers gratis professionele steun op maat aan ruim 60.000 deelnemers. Deze steun bieden wij binnen zes verschillende thema's: - Eenzaamheid: sociale contacten leggen en onderhouden. - Verlies: omgaan met rouw, echtscheiding of andere vormen van verlies. - Opvoeden: voor gezinnen met vragen over de opvoeding - Opgroeien: voor kinderen en jongeren - Detentie: leven tijdens en na gevangenschap. - Thuisadministratie: organisatie van financiële zaken ter voorkoming van armoede Humanitas heeft ruim 80 lokale afdelingen die kijken waar in hun omgeving behoefte aan is. Zij bieden tijdelijke hulp, vaak in de vorm van een vrijwillig maatje. Door vrijwilligers goed te scholen zijn zij goed voorbereid op hun taak en werkt hun ondersteuning activerend en preventief.

Doelstelling

Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Deze humanistische uitgangspunten vertaalt Humanitas in diensten van-mens-tot-mens op het gebied van welzijn en zorg. Humanitas biedt door middel van een vrijwillig maatje hulp aan kinderen, jongeren, gezinnen, alleenstaanden en ouderen, vluchtelingen, ex-gedetineerden, mensen in een sociaal isolement, mensen die stervende zijn en aan mensen die iemand verloren hebben.

Onderscheidend

Humanitas werkt in het Nederlands maatschappelijk veld aan in Nederland spelende sociaal-maatschappelijke problemen en dit doen we zoveel mogelijk met vrijwilligers. Door de ondersteuning die onze vrijwilligers bieden aan mensen met problemen op het gebied van o.a. opvoeding, financiële administratie en eenzaamheid voorkomen we dat mensen dure professionele zorg nodig hebben (maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, jeugdzorg etc), zijn daarop aanvullend of zitten juist in het nazorgtraject om te voorkomen dat mensen terugvallen. We onderscheiden ons met name doordat we complexe problemen niet uit de weg gaan. Onze ondersteuning is vaak 1 op 1 en gedurende een beginperiode vrij intensief (1 dagdeel per week). In de loop der tijd wordt dit afgebouwd en is de inzet van vrijwilligers erop gericht dat de deelnemers weer geheel zelf de regie over eigen leven krijgt. Ook daarin zijn we onderscheidend van andere organisaties: we werken voortdurend aan regieherstel. De missie en kernwaarden van Humanitas komen dagelijks tot uiting in de wijze waarop de vrijwilligers van Humanitas invulling geven aan hun werk. Deze onderscheidende aanpak valt samen te vatten in een aantal sterke kenmerken van onze organisatie. Ondersteuning voor mensen die het even niet zelf redden Humanitas is er voor mensen die het even niet meer zelf redden. Ze vinden steun in een van de 650 activiteiten en projecten, variërend van maatjescontacten tot het doorbreken van eenzaamheid, van opvoedingsondersteuning tot ondersteuning bij thuisadministratie. Die aanpak werkt. Jaarlijks geven onze 18.000 vrijwilligers ruim 57.000 deelnemers het zelfvertrouwen terug dat ze nodig hebben om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. Humanitas is menselijk, dichtbij, persoonlijk en besparend De dienstverlening van Humanitas is veelal kleinschalig, persoonlijk en dichtbij de mensen. De contacten van mens tot mens zijn lokaal ontstaan en georganiseerd. Bovendien werkt de steun van een vrijwilliger besparend voor de samenleving; door vroeg vanuit de behoefte gerichte ondersteuning te bieden, kan de noodzaak van professionele hulpverlening uitgesteld of voorkomen worden. Vrijwilligers met passie en professionaliteit Humanitas heeft zeer goed getrainde vrijwilligers die werken met passie. Via de Humanitas Academie wordt iedere vrijwilliger in staat gesteld om goed opgeleid aan de slag te gaan. Humanitas is een groeiende community. De binding zit in de wederkerigheid: het prettige gevoel dat je iets voor een ander betekent en een zinvolle bijdrage levert aan de maatschappij. De inzet en betrokkenheid van vrijwilligers blijft de kracht van Humanitas. Lokale aandacht met landelijke ondersteuning Humanitas staat dichtbij de mensen en werkt vanuit ruim 80 lokale afdelingen. De afdelingen worden ondersteund door vijf districtskantoren en een landelijk bureau. Uit de dialoog met de afdelingen en districten als opmaat naar het Strategieplan 2012 - 2015 bleek de trots van afdelingen op deze lokale focus. De korte lijn tussen de vrijwilligers en de doelgroep is een belangrijke kracht van Humanitas. Onze afdelingen voeren hun projecten zelf uit, waarbij ondersteuning vanuit districten en het landelijk bureau van groot belang is, bijvoorbeeld in het beschikbaar stellen van handreikingen, (bewezen)methodieken en de Humanitas Academie. Een traditie van innovatie Dat een vrijwilligersorganisatie ook innovatief kan zijn bewijst Humanitas sinds jaar en dag. Door in te springen op lokale behoeften, zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de omgeving en dichtbij de deelnemers te staan, ontstaan steeds nieuwe projecten die landelijk opgepakt worden en zodoende ook buiten de organisatie inspiratie bieden. Die ruimte voor innovatie willen we blijven creëren. De vereniging Humanitas vormt samen met 6 Humanitas werkstichtingen de Humanitas Community. De meeste werkstichtingen zijn voortgekomen uit de vereniging en opereren tegenwoordig als zelfstandige organisaties met een eigen werkveld en bestuursvorm, en inzet van beroepskrachten. Statutair zijn de organisaties niet aan elkaar verbonden, maar ze delen wel dezelfde waarden. Tenminste 4 keer per jaar overlegt Humanitas met deze werkstichtingen in het zogenaamde Akropolisberaad.

Overige informatie

Naam organisatie: Humanitas
Hoofdcategorie: Welzijn, sport, cultuur
NGDT Code: 2647
IIS Score: 87
Bankrekening: NL25RABO0126825165
Girorekening: 294050
KvK nummer: 40530895
ANBI status: Ja
Adres: Postbus
Postcode: 1000 AB
Plaats: Amsterdam
Land: Nederland
Telefoon: 020-5231100
Email: info@humanitas.nl
Website: http://www.humanitas.nl
Jaar van oprichting: 1945-05-01 00:00:00